LEGI-Galva+

LEGI-Galva+

De betere TRIPLEX-bescherming van LEGI

Uitsluitend in een dompelbad per stuk verzinkte stalen delen voor LEGI-heksystemen.

  • Complete verwerking van het hoogwaardige materiaal blank staal – Optimale verwerkingskwaliteit in het bijzonder van de lasverbindingen – Volledig behoud van de waardevolle zinklaag – Geen verhoogd roestrisico op laspunten en snijvlakken
  • Extreem homogene zinklaag door elektrolytisch verzinken – Milieuvriendelijk gebruik van de schaarse grondstof zink – Geen verwondingsgevaar door zinken punten
  • Verzegeling van de zinklaag door middel van de LEGI-Galva-chromatisering
  • Blijvende bescherming door de LEGI-poedercoating

Technische productinformatie

Vervaardiging van een hekdeel De basis voor onze duurzame corrosiebescherming is de vervaardiging. De draad wordt met eigen machines op de vereiste lengte gesneden en gericht. Er wordt uitsluitend hoogwaardig materiaal en verzinkbaar materiaal van de allerbeste kwaliteit gebruikt. Gegarandeerd door de LEGI-kwaliteitsbewaking.

Corrosiebescherming Alleen een verzinking in een dompelbad vormt de basis voor een goede bescherming tegen corrosie. Dat is ook de gedachte achter de LEGI-TRIPLEX-coating. Alle 1.122 laspunten en 146 snijvlakken die een 2,03 m hoog hekdeel heeft, worden na het lassen beschermd door een zinklaag. Dat geeft de klant de garantie dat er op de snijvlakken en laspunten geen corrosie ontstaat door latere beschadiging of vernietiging van de zinklaag door lassen of snijden. Het opbrengen van een chroomlaag om het verzinkte oppervlak te verzegelen en de daaropvolgende poedercoating maken het hekdeel vervolgens tot uw LEGI-TRIPLEX-kwaliteitsproduct.

Voorbehandeling Het hekdeel wordt in een aantal opeenvolgende baden ontvet en door beitsen ontdaan van residuen van het productieproces.

Galvanisering (elektrolytisch verzinken) Het innovatieve verzinken van LEGI. In het zinkbad bevindt zich een bepaalde hoeveelheid in de vloeistof opgelost zink. Het zink verbindt zich door het elektrolytische proces met het metalen oppervlak van het hekdeel. Elektrolyse beschrijft het transport en de afzetting van metalen elementen op staal. Dit gebeurt met behulp van gelijkstroom in een vloeibaar medium. Doordat het proces gelijkmatig verloopt, ontstaat er een homogene en bijzonder gelijkmatige laag. Procedé volgens DIN 50961.

Passivering In de tweede fase van de TRIPLEX-coating, de passivering, wordt de zinklaag van het hekdeel verzegeld met een laag chroom III. Deze is ondoorlaatbaar voor zuurstof en waterstof en daardoor buitengewoon effectief tegen de vorming van wit roest op de zinklaag. De chroom-III-laag vormt door de verbinding met het zink een hard, bijzonder glad en dus hoogbelastbaar oppervlak, dat – zoals door vakmensen wordt erkend – een optimale hechting garandeert van de poedercoating die vervolgens wordt aangebracht. LEGI gebruikt uitsluitend milieuvriendelijk chroom III. Dit is te zien aan het licht blauwachtige oppervlak. Procedé volgens DIN EN ISO 2081.

Poedercoating Met de LEGI-poedercoating wordt het proces van de LEGI-TRIPLEX-coating afgesloten. Maar: geen enkele poederlaag is „waterdicht”‘. Dit heeft tot gevolg dat er permanent water en zuurstof door deze laag dringt en weer verdampt. Zonder verzinking in een dompelbad en de beschermende laag chroom III leidt dit proces onvermijdelijk tot corrosie. De kennis van het natuurkundige proces maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat een zinklaag niet achteraf wordt beschadigd door een lasen snijproces. Alleen dan kan corrosie op deze kritieke punten ook op de lange duur worden voorkomen. Procedé volgens EN 13438.

LEGI-Galva+ – brochure